Get Adobe Flash player

เสียงขลุ่ยเรียกนาง ( ใช้ขลุ่ยไม้ชิงชัน คีย์บีแฟลต )

บรรเลงโดย คุณ ป.กรุงเก่า

11_1

ภาพจาก ภาพยนต์เรื่อง แผลเก่า


แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2013 เวลา 22:20 น.)