ฟ้อนเงี้ยว ( ๒ ชั้น )

 

ฟ้อนเงี้ยว ( ๒ ชั้น )

 

- - - -

- - - ม

- - - -

- ซ -ล

- - - -

- ร - ม

- - - -

- ซ -ล

- - - -

- - - ม

- - - -

- ซ -ล

- - ดํ ล

- ซ - ด

- - - ร

- ม - ซ

- - - -

- - - ม

- - - -

- ซ -ล

- - ดํ ล

- ซ - ดํ

- - - รํ

- - - มํ

- - - -

ซํมํรํดํ

- - มํ รํ

ดํล - ดํ

ลลลล

- มํ - รํ

- ดํ - ล

- ซ - ล

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2010 เวลา 19:27 น.)