การเทลายขลุ่ย  จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านการเทลายขลุ่ยไทย  ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้ศึกษาหาความรู้ ประวัติความเป็นมารวมถึงขั้นตอนและวิธีการทำ
    ห้ามมิให้คัดลอกหรือดัดแปลงแก้ไขเพื่อใช้ในทางธุรกิจ หรือเพื่อผลประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

                       coversmall1แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 20:50 น.)